Rengöring av ventilationssystem

Det är viktigt att underhålla sitt ventilationssystem eftersom det fastnar fett, damm och andra partiklar i fläktar och kanaler. Regelbunden rengöring är grunden till bra ventilation och förebygger många problem.

Rengöring förebygger:

  • Fuktskador i byggnaden till följd av dålig ventilation.
  • Försämrad inomhusmiljö på grund av smutsiga fläktar och ventilationskanaler.
  • Förhöjda driftskostnader då effektiviteten i systemet minskar när fläktar och ventilationskanaler är dåligt underhållna.

Priser Ventilationsrengöring:

Villa- Frånluft 1800:-
Villa- FTX 2800:-
Spisfläkt samt imkanal 950:-

 

Priser inkl. moms.

Samtliga ventilationsjobb är berättigade till ROT-avdrag.

Vid godkänt ROT-avdrag reduceras ovanstående priser med 30%.
Priserna är inklusive moms och gäller under förutsättning att vi kan planera in ventilationsrensning områdesvis.

Priserna inkluderar ej resa och körtid. 

Kom in till vår butik eller kontakta oss via telefon, e-post eller vårt kontakformulär.

KJ AB Ventilation rengörning

Bild: Montering med skylift