Certifierad radonmätning och sanering

Hur bildas radon?

Radon bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. De så kallade ”radondöttrar”, som bildas av radonet kan fastna på damm i rummet som i sin tur andas in av människor och fastnar i luftvägar och lungor. Forskning visar att de som varit utsatta för höga doser av radon lättare drabbas av cancer.
 

Vart finns radon?

Radon kommer framför allt från marken, men också från vissa byggnadsmaterial. Så kallad blåbetong, som slutade tillverkas i mitten av 70-talet, är ett material som avger mycket radon. Idag används inte sådana material i husbyggen.
Luftomsättningen har stor betydelse för koncentrationen av radon. Hög omsättning minskar risken för hög radonhalt i luften.

Radon är en gasform som kommer från mark eller byggnadsmaterial. Från och med 2010 gällande hyresfastigheter och 2020 gällande villafastigheter skall radonhalten vara under 200Bq/m3. Detta innebär att alla måste utföra en långtidsmätning mellan oktober-april (mättid minst två månader) samt uppvisa ett godkänt resultat.
 

KJ AB Radonbilder

Bild: Radon (beteckning) tillhör gruppen ädelgaser

 

Vi kan hjälpa Er med allt inom radonmätning och saneringsåtgärder.

Du vet väl att du kan få extra hjälp med dina radon-problem hos länstyrelsen? Lär dig mer på Länsstyrelsen hemsida.

Fråga efter våra radonutredare via telefon, e-post eller vårt kontakformulär.

Läs mer om radon på SSM (Strålsäkerhets Myndigheten) hemsida och hos Svensk Radonförening.

 

 

KJ AB Radonbilder

Bild: Radonmätare