Nybyggnad flerbostadshus i Hudiksvall

Frälsningsarmén, etapp 2

Beställare: Peab

Här utförde vi: Montage av ventilation Bostäder

Projektdata

Byggstart december 2013
Byggkostnad 29 mkr
F-btkn Tingshusbacken 7:10
Byggmånader 12
Entr.form Totalentreprenad

Senast uppdaterad 18 november 2020