Nybyggnad av kontor på Fors, Hudiksvall

Byggmax

Beställare: Andolini Invest.

Här utförde vi: Montage av ventilation Butik

Projektdata

Byggstart april 2014
Byggkostnad 5-10 mkr
F-btkn Tunafors 2:34
Byggmånader 6
Entr.form Utförs i egen regi

Senast uppdaterad 18 november 2020