Injustering/rengöring

Rengöring av ventilationssystem

Det är viktigt att underhålla sitt ventilationssystem eftersom det fastnar fett, damm och andra partiklar i fläktar och kanaler. Regelbunden rengöring är grunden till bra ventilation och förebygger många problem.

Rengöring förebygger:

  • Förhöjda driftskostnader då effektiviteten i systemet minskar när fläktar och ventilationskanaler är dåligt underhållna.
  • Fuktskador i byggnaden till följd av dålig ventilation.
  • Försämrad inomhusmiljö på grund av smutsiga fläktar och ventilationskanaler.

Priser ventilationsrengöring:

Villa - Frånluft 1800:-
Villa - FTX 2800:-
Spisfläkt samt imkanal 950:-

Priser inkl. moms.

Samtliga ventilationsjobb är berättigade till ROT-avdrag.

Vid godkänt ROT-avdrag reduceras ovanstående priser med 30%.
Priserna är inklusive moms och gäller under förutsättning att vi kan planera in ventilationsrensning områdesvis.

Priserna inkluderar ej resa och körtid. 


Senast uppdaterad 18 november 2020